calibration and services

Calibration & Services

iStock-1032716674
iStock-1296461033
Fluke_t6-1000_1
Fluke_ti400_1

Hvorfor kalibrere? 

Et digitalt multimeter vil bare kunne oppfylle sine spesifikasjoner når den befinner seg i et visst miljø. Forhold som temperatur, fuktighet og lingnende vil påvirke prestasjonen. I tillegg kan forhold som nettspenning også påvirke prestasjonen. For å sikre at det digitale multimeteret klarer å fungere i sin usikkerhetsspesifikasjon så er det nødvendig å sørge for at de eksterne forholdene blir møtt. Utenfor disse kriteriene vil sannsynligheten for feil øke, og avlesingene kan ikke lenger garanteres. 

Et ytterligere element som må tas i betraktning er kalibreringsperioden til det digitale multimeteret. Fordi alle kretser vil endres med tiden, må DMM bli periodisk re-kalibrert for å sørge for at den operer innenfor spesifikasjonene. Kalibreringsperioden inngår i spesifikasjonene til DMM. Den vanligste kalibreringsperioden er et år, men noen digitale multimetere har spesifikasjon på 90 dager. 90-dagers perioden gjør det mulig med en strammere spesifikasjon på det digitale multimeteret, som tillater at den kan brukes i mer krevende applikasjoner. 

Når man ser på kalibreringsperioden til det digitale multimeteret må man huske at kalibreringen kommer til å utgjøre en betydlig del av egenkostnaden og kommer etter noen år til å være betydlig høyere enn for eventuelle avskrivinger. Normalt anbefales en lang kalibreringsperiode for det digitale multimeteret, bortsett når det kreves særskilt krevende tester. 

Calibration_etm4u1
Calibration_etm4u4
Calibration_etm4u3

Kalibrering 

Ved kalibrering sammenlignes et instrument med et annet som har høyere sporbar nøyaktighet. Når man kalibrer kan det dokumenteres at et måleinstrument ligger på de spesifiserte spesifikasjonene på kalibreringstidspunktet. Spesifikasjonene du kalibrerer etter er normalt bestemt av produsenten av måleinstrumentet, men kan også blir spesifisert etter andre standarder, kundens eller dine egne. 

Sporbarhet 

Med sporbarhet menes det at noe kan spores tilbake til opphavet. For kalibrering betyr det at resultatet av kalibreringen kan spores tilbake til definisjonen av målingsstørrelsen vie en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har spesifisert målingsusikkerhet. Sporbarhet er vanligvis satt til nasjonal eller internasjonal standard. 

Vår lab 

Alle målinger som blir gjort når vi kalibrerer kan spores til nasjonale eller internasjonale laboratorier. Vårt kalibreringslaboratorium er utstyrt med nøyaktige referanseinstrumenter tilpasset det våre kunder har behov for. Vi utsteder kalibreringssertifikater som bekrefter at instrumentet stemmer overens med produsentens spesifikasjoner eller andre krav. Vi har avtaler med eksterne laboratorier for instrumenter vi ikke kan kalibrere selv.

Hva kan vi kalibrere? 

Multimetere, strømtenger, isolasjonstester, loggers, analoge instrumenter etc. Disse instrumentene blir kalibrert med en multifunksjonskalibrator. Vi kan også kalibrere temperaturmålere fra -30C til 125C, og overflatesensorer fra romtemperatur opp til 400C. 

Calibration4