Webinar Fluke - Finn elektriske energitap med termografi og analysering av Nettkvalitet

Vi tilbyr nå 2 gratis kurs i  samarbeid med Fluke Academy. 

Sette av tid i kalenderen og registrer deg for online-kurs i linkene under

Fluke Logo

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi

Dette webinaret tar for seg bruk av termokameraer for å finne elektriske energitap. Vi fokuserer på å finne feil i elektrisk utstyr som kabler, koblinger, sikringer, brytere, transformatorer, motorer osv., feil som kan assosieres med unormale elektriske energitap

I løpet av webinaret vil du lære:

Vårt mål er å gi deg en god introduksjon til mulighetene et termokamera har til å finne feil i belastet elektrisk utstyr, uten at produksjonen forstyrres. Dette er ikke ment som en full trening.

Webinaret er perfekt for:

Elektrikere, Elektroentreprenører, Elektroingeniører, Vedlikeholdsansvarlige på anleggAnsvarlige for energiforbruk


Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

01-11-2017 10:00 • Online

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

10-11-2017 10:00 • Online

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

24-11-2017 10:00 • Online

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

06-12-2017 10:00 • Online

Webinar: Finn elektriske energitap med termografi (norsk)

18-12-2017 10:00 • Online


 Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle 

Dette webinaret tar for seg hva nettkvalitet er og hvordan den kan se ut i virkelige situasjoner. I tillegg ser vi litt på relaterte forskrifter og normer. Mest fokus legger vi på måling av relevante parametere, hva som må måles og hva slags typer instrumenter som er egnet. Det viktigste deretter er å korrelere målingene til fenomener av nettkvalitet.

I løpet av webinaret vil du lære:

Om konsekvensene av dårlig nettkvalitet, og hvordan du kan måle og identifisere nettkvalitetsparametere effektivt

Webinaret er perfekt for:

Elektroingeniører, Vedlikeholdsansvarlige på anlegg, Ansvarlige for energiforbruk

Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle (Norsk)

01-11-2017 13:00 • Online

Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle (Norsk)

10-11-2017 13:00 • Online

Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle (Norsk)

24-11-2017 13:00 • Online

Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle (Norsk)

06-12-2017 13:00 • Online

Webinar: Nettkvalitet – hva er bra, hva er dårlig og hvordan kan vi måle (Norsk)

18-12-2017 13:00 • Online

Wera