Kalibrering

Når man kalibrerer sammenligner man et instrument mot et annet med høyere sporbar nøyaktighet. Ved å kalibrere kan en dokumentere at et måleinstrument er innenfor oppgitte spesifikasjoner ved kalibreringstidspunktet. Spesifikasjonene man kalibrerer mot er normalt oppgitt av produsenten av måleutstyret, men kan også spesifiseres av andre standarder, kunder eller egne krav.

Sporbarhet

Med sporbarhet menes at noe kan spores tilbake til opprinnelsen. For kalibrering menes at resultatet av kalibreringen kan spores tilbake til definisjonen av målestørrelsen via en ubrutt kjede av kalibreringer der alle har angitt måleusikkerhet. Sporbarhet angis vanligvis til nasjonal eller internasjonal standard.

Vårt laboratorium

Alle målinger som foretas når vi kalibrerer er sporbare til nasjonale eller internasjonale laboratorier. Vårt kalibreringslaboratorium er utstyrt med nøyaktige referanseinstrumenter tilpasset våre kunders behov. Vi utsteder kalibreringsbevis som bekrefter at instrumentet er innenfor produsentens spesifikasjoner eller andre krav. Vi har avtaler med eksterne laboratorier på instrumenter vi ikke kan kalibrere selv.

Hva kan vi kalibrere?

Multimeter, tangamperemeter, isolasjonstester, logger, analoge instrument m.m. Slike elektriske størrelser kalibreres med multifunksjonskalibrator. Vi kan kalibrere temperaturmålere i bad fra -30oC til 125oC og overflatefølere fra romtemperatur til 400oC.