Kurs ESD-1: Grunnkurs i ESD-sikring - pris pr. gruppe: kr. 4.950,00:
Grunnleggende ESD-teori, bygger på IEC 61340-5-1 versjon 2016 og er et kurs for alle som jobber med elektronikk. Målet er å gi nødvendig opplæring i henhold til standardens krav, samt øke bevissthet og motivasjon for å bidra til å bedre kvalitetssikring. Kurset går over 2 timer, avholdes normalt hos kunden, med inntil 20 deltagere.

 

ESD-2: ESD-sikring, praktisk påbygging - Pris pr. gruppe: etter avtale: ESD-2 bygger på ESD-1 og tar for seg praktisk gjennomføring, demonstrasjoner, testmetoder og aktuelle normer. Kurset kan tilpasses kundens behov og avholdes normalt hos kunden. Kurset egner seg for de som skal gjennomføre ESD-sikring i praksis, med inntil 10 deltagere.

 

Lodd-V: Riktig lodding - Pris pr. gruppe: kr. 2.750,00:
Grunnleggende teori om lodding og korrekt bruk og vedlikehold av loddeutstyr. Kurset tar sikte på både å bidra til bedre kvalitet på loddingene, og å optimalisere utstyrets ytelser og levetid. Kurset tar 1 time, og avholdes normalt hos kunden.

 

Grunnkurs måleteknikk - Pris pr. gruppe: kr. 4.950,00:
Grunnleggende teori rundt måling og sikkerhetskategorier. Multimetre, sann RMS, ulineære laster og harmoniske. Et kurs for alle som jobber med feilsøking innen elektro og elektronikk. Målet er å gi nødvendig innføring i gjeldende IEC-standard for måleutstyr samt grunnleggende innføring i måling av ulineære laster. Kurset går over 2 timer, avholdes normalt hos kunden, med inntil 20 deltagere.

 

Innføring i termografering - Pris pr. gruppe: kr. 4.950,00:
Grunnleggende teori om infrarød stråling, termodynamikk, varmeoverføring, emisjon, refleksjon, transmisjon, absorpsjon og emissivitet. Tekniske spesifikasjoner og utstyrets begrensninger. Tolkning og korreksjon av bilder i programvare. Applikasjoner og eksempler. Praktiske øvelser.

 

Praktisk bruk av installasjonstester i henhold til NEK-400 - Pris pr. gruppe: kr. 4.950,00
Praktisk gjennomgang i bruk av installasjonstester. Vi går igjennom alle måleområder på installasjonstesteren og utfører praktiske øvelser. Det refereres til krav fra NEK-400. Isolasjonstesting, kortslutningsmålinger og videre beregning Ik2min og Ik3maks, kontinuitet i jordleder og utjevningsforbindelser, jordplatemåling og evt, andre funksjoner avhengig av fabrikat.

 

Konsulenttjenester, audits og rådgivning - evt. i tilknytning til våre kurs, i form av praktisk gjennomgang og vurdering av arbeid og rutiner ved bedriften, samt løsningsforslag og rapportering.

 

Konsulenttimer a.kr. 1150,00