Personvern

Personvern

etm4u-handheld-logo

Personvernerklæring for Etm4u AS

 

Behandlingsansvarlig 

Daglig leder er på vegne av Etm4u AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

-Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse lagres i skybasert ERP system 24/7. 

-Navn og e-postadresse lagres i skybasert system for nyhetsbrev Elasticemail, men kun på de kunder som har samtykket til dette. 

-Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk, og adferdsmønster eksternt på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg som kunde. 

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.  Adferdsmønster (cookies) brukes ikke ennå selv om dette står på nettsiden. 

 

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

 

Innhenting av personopplysninger 

 Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider eller til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Adferdsmønster (cookies) brukes ikke ennå selv om dette står på nettsiden. 

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres kun nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere fraktselskapene Dachser, UPS, og Bring.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

 

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

post@etm4u.com

Etm4u AS

Sofiemyrveien 4

1412 SOFIEMYR